Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Feil informasjon i media om krav til gyldig legitimasjon

Nyhet

Feil informasjon i media om krav til gyldig legitimasjon

I media den siste tiden er det flere steder hevdet at myndighetene krever at bankkunder legitimerer seg med pass, på grunn av krav i hvitvaskingsregelverket. Finanstilsynet understreker at pass ikke er eneste gyldige ID-dokument etter hvitvaskingsregelverket.

For ordens skyld kan vi nevne at Finanstilsynet anser følgende typer legitimasjon som gyldig for fysiske personer:

  • Pass (ikke nødpass)
  • Førerkort
  • Bankkort med bilde
  • Nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land (en oversikt over disse fremgår av utlendingsforskriften vedlegg 4)
  • Norsk utlendingspass (blått pass)
  • Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass)
  • BankID

Se vår veiledning - hvitvaskingsregler

Kravene til BankID og legitimering fastsettes av Finans Norge Servicekontor / BITS. Ny hvitvaskingsforskrift presiserer og viderefører sentrale deler av gjeldende forskrift. Finanstilsynet har ikke skjerpet kravene til legitimering av BankID.

Bankene kan ut i fra egne risikovurderinger og forretningsmessige forhold utarbeide egne regler og rutiner for sikker kundekontroll som innebærer strengere krav enn det som nevnes over. Det er imidlertid ikke et krav fra Finanstilsynet for etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.