Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Faktura for tilsynsavgift i 2019 sendes ut fra 8. mai

Nyhet

Faktura for tilsynsavgift i 2019 sendes ut fra 8. mai

Finanstilsynets utgifter fordeles på enhetene som er under tilsyn. Statens innkrevingssentral (SI) sender ut fakturaer for tilsynsavgift på vegne av Finanstilsynet. Faktura til autoriserte regnskapsførere sendes fra 8. mai 2019, og faktura for øvrige tilsynsgrupper sendes fortløpende fra 13. mai 2019.

Bidraget fra tilsynsenhetene er i år på 426 268 000 kroner. Tilsynsavgiften skal dekke Finanstilsynets utgifter. Alle enheter som var under tilsyn 31. desember 2018 skal betale tilsynsavgift i 2019. Enheter som ble avviklet eller mistet konsesjon i løpet av 2018 kreves ikke for tilsynsavgift. Enheter som ble underlagt tilsyn i 2018, må betale det fastsatte minimumsbeløpet for tilsynsgruppen. Det må også foretak som har konsesjon, selv om foretaket ikke har omsetning.

Mer informasjon om utlikning og tilsynsavgift

Autoriserte regnskapsførere

Faktura til autoriserte regnskapsførere sendes ut 8. mai 2019. Regnskapsførere som har opprettet digital postkasse hos Digipost eller e-Boks, blir varslet på e-post eller SMS når fakturaen er sendt til den digitale postkassen. De som ikke har registrert seg for digital postkasse, mottar faktura og informasjon som vanlig brev. 

Noterte foretak

Faktura for tilsynsavgift til noterte utstederforetak sendes fra 13. mai 2019. Brevet under sendes sammen med fakturaen fra Statens innkrevingssentral.

Andre tilsynsenheter

Faktura for tilsynsavgift til øvrige tilsynsgrupper sendes ut fra 13. mai 2019. Brevet under sendes sammen med fakturaen fra Statens innkrevingssentral.

Gjeldende regelverk

Kontakt faktura

Har du spørsmål om betaling av faktura, ta kontakt med Statens innkrevingssentral på e-post: firmapost@sismo.no eller via nettstedet www.sismo.no

Kontakt tilsynsavgift

Har du andre spørsmål om tilsynsavgiften, ta kontakt med Finanstilsynet på e-post:
okonomi@finanstilsynet.no