Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Hvitvaskingsregelverket: Innføring av egnethetskrav for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta

Nyhet

Hvitvaskingsregelverket: Innføring av egnethetskrav for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta

Finansdepartementet innførte 11. oktober 2019 egnethetskrav for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Dette innebærer at hvitvaskingsloven § 42 andre til fjerde ledd også gjøres gjeldende for tilbydere av slike vekslings- og oppbevaringstjenester.

Endringen er gjennomført i hvitvaskingsforskriftens § 1-3 fjerde ledd. Hovedformålet med endringen er å motvirke at personer som ikke er egnet til å tilby slike tjenester (herunder kriminelle) får etablere seg som tilsynelatende legitime aktører, underlagt Finanstilsynets tilsyn. Innføringen skal blant annet forhindre at vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta misbrukes av kriminelle til hvitvasking og terrorfinansiering.

Endringene er nærmere omtalt på Finansdepartementets nettsted:

Betydning for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta
Endringene i hvitvaskingsregelverket innfører krav om autorisasjon fra Finanstilsynet for personer i relevante stillinger, verv og funksjoner, herunder reelle rettighetshavere, styremedlemmer, daglig leder og hvitvaskingsansvarlig. Blant annet kreves det fremleggelse av politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder. Personer kan også anses uegnet på bakgrunn av adferd som ikke har resultert i en straffedom.

Egnethetsvurderingen skal gjennomføres både ved søknad om registrering som tjenestetilbyder og ved senere endringer. Alle endringer i relevante stillinger, verv og funksjoner krever skriftlig melding til Finanstilsynet. Personer i foretak som ikke tidligere er egnethetsvurdert skal meldes til Finanstilsynet.

Egnethetsskjema og mer informasjon om egnethetskrav:

Innføringen av egnethetskravet er i samsvar med kravene i EUs femte hvitvaskingsdirektiv.