Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Baselkomitéen har publisert endringer i standard om markedsrisiko

Nyhet

Baselkomitéen har publisert endringer i standard om markedsrisiko

Baselkomitéen vedtok i januar 2016 ny standard om beregning av kapitalkrav for markedsrisiko for banker. Baselkomitéen har nå vedtatt endringer i dette rammeverket, med blant annet en forenklet standardmetode som kan benyttes av mindre banker. Ikrafttredelse er også utsatt med tre år til 1. januar 2022. 

Mer informasjon finner du i Baselkomiteens pressemelding:

Om gjennomføring i EU
EU-kommisjonen publiserte i november 2016 forslag til endringer i CRR og CRD IV i tråd med Baselkomitéens standard fra 2016. Forslaget tar forbehold om endringer i Baselkomitéens standard.

Dette forslaget er fortsatt til politisk behandling i EU, og ventes vedtatt i første halvår 2019. Mer informasjon: