Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Undersøkelse om bruk av referanseindeks

Nyhet

Undersøkelse om bruk av referanseindeks

Finanstilsynet har høsten 2018, som en oppfølging av et tematilsyn i 2016, foretatt en undersøkelse om bruken av Oslo Børs statsobligasjonsindekser som referanseindeks i norske rente- og kombinasjonsfond.

Formålet med kartleggingen har i hovedsak vært å undersøke om bruken av indeksene utgjør relevante mål for fondenes avkastning og hvordan informasjon om bruken av indeksene kommuniseres til investorene.

Undersøkelsen viser at mange norske rente- og kombinasjonsfond benytter en av Oslo Børs sine statsobligasjonsindekser som referanseindeks. For mange gjenspeiler ikke indeksene investeringsuniversene til fondene, og indeksene anses ikke som et relevant sammenligningsgrunnlag for fondenes avkastning. Informasjonen om dette misforholdet er i mange tilfeller ikke kommunisert godt nok til investorene. Kartleggingen og Finanstilsynets nærmere vurderinger følger av likelydende brev til forvaltningsselskapene.

Kontaktpersoner