Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Ulovlig inkassovirksomhet i Norge

Nyhet

Ulovlig inkassovirksomhet i Norge

Auer Witte Thiel er et tysk foretak som inndriver forfalte krav på vegne av andre. Finanstilsynet har mottatt henvendelser fra norske forbrukere om foretakets inkassovirksomhet. Auer Witte Thiel har ikke bevilling til å drive inkassovirksomhet i Norge. 

Finanstilsynet har i brev informert foretaket om norsk inkassolovgivning, og bedt om redegjørelse for inkassovirksomheten i Norge. Det er ikke mottatt svar fra foretaket.

Finanstilsynet er kjent med at også Forbrukertilsynet og Forbruker Europa har mottatt henvendelser fra norske forbrukere om inkassovirksomheten i Auer Witte Thiel.

Praktisk informasjon til skyldnere

  • En konsekvens av at foretak uten inkassobevilling inndriver forfalte krav, er at det ikke har anledning til å ta imot innbetaling fra norske skyldnere på vegne av andre.
  • Men som et generelt utgangspunkt opphører ikke berettigede krav å eksistere, selv om disse drives inn uten norsk inkassobevilling.
  • Det anbefales derfor at dersom man ikke er enig i kravene som drives inn gjennom Auer Witte Thiel, å gi tilbakemelding om dette skriftlig, for eksempel ved e-post til den enkelte oppdragsgiver (kravshaver). E-posten bør tas vare på, slik at det for fremtiden kan dokumenteres at kravet er bestridt.    

Mer forbrukerinformasjon om inkassovirksomhet: