Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Tilgang til britiske sentrale motparter - Uttalelse fra ESMA vedrørende håndtering av risiko ved en eventuell "no deal"

Nyhet

Tilgang til britiske sentrale motparter - Uttalelse fra ESMA vedrørende håndtering av risiko ved en eventuell "no deal"

EU-kommisjonen har tidligere uttalt at den vil treffe tiltak slik at banker og foretak i EU skal kunne fortsette å bruke britiske sentrale motparter til å cleare derivatkontrakter dersom Storbritannia trer ut av EU uten en overgangsordning. ESMA støtter Kommisjonens uttalelse, og vil bidra i dette arbeidet.