Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Tilbakekall av Capsa AS' bevilling trer i kraft 15. juni 2018

Nyhet

Tilbakekall av Capsa AS' bevilling trer i kraft 15. juni 2018

Sikkerhetsstiller, Tryg Forsikring vil besørge at innbetalte midler til Capsa AS' klientkonto blir håndtert, samt at inkassoporteføljer blir tilbakeført til de respektive kravshavere/kreditorer.

Alternativt – og i så fall i samråd med kreditorene – overføres porteføljene til et annet foretak med inkassobevilling, eller advokat, for videre behandling. Sikkerhetsstillers kontaktperson er advokat Rønnaug Ringstad, e-post: ringstad@henriksengrande.no

Praktiske opplysninger til skyldnere

  • At inkassobevillingen til Capsa AS er tilbakekalt, har ingen konsekvenser for krav tilhørende de aktuelle oppdragsgiverne. Krav opphører ikke selv om inkassoforetaket som har hatt kravene til inndrivelse, ikke lenger kan drive inkassovirksomhet.
  • Krav Capsa AS har fremmet på vegne av kreditor, og som ikke er bestridt, kan betales på ordinær måte til Capsa AS’ klientkonto. Skyldner forhindrer da at det påløper ytterligere renter og fremtidige ytterligere salær på kravet. Finanstilsynet anbefaler å sørge for å ha tilstrekkelig dokumentasjon på at kravet er betalt.
  • Dersom krav Capsa AS har fremmet på vegne av kreditor bestrides, bør det rettes skriftlig henvendelse om dette til kravshaver/kreditor, for eksempel ved e-post. Man bør ta kopi av henvendelsen, slik at det kan dokumenteres at kravet er bestridt. Kravshaver, eller inkassoforetak/ advokat som eventuelt viderefører inndrivelsen av Capsa AS’ inkassoportefølje, må forholde seg til fremsatte innsigelser mot krav.
  • Øvrig forbrukerinformasjon om inkassovirksomhet