Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering

Nyhet

Risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering

Finanstilsynet publiserte våren 2016 en vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisikoen som rapporteringspliktige foretak under tilsyn av Finanstilsynet, er utsatt for. Risikovurderingen er nå oppdatert og danner grunnlag for Finanstilsynets prioriteringer på området.

Finanstilsynet forventer at foretakene, som driver virksomhet som er omfattet av risikovurderingen, følger opp informasjonen som fremkommer ved utarbeidelse og oppdatering av sine risikovurderinger knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering.