Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Rapport etter tematilsyn om forsikringstekniske avsetninger

Nyhet

Rapport etter tematilsyn om forsikringstekniske avsetninger

Finanstilsynet har gjennomført tematilsyn om beregning og validering av tekniske avsetninger i de seks største livsforsikringsforetakene. Erfaringene fra tematilsynene er oppsummert i en samlerapport.

Temaet var beregning og validering av forsikringstekniske avsetninger (under Solvens II) og kapitalkrav, herunder etablerte systemer for styring og kontroll knyttet til disse områdene. Tilsynene er en del av Finanstilsynets løpende oppfølging av forsikringstekniske avsetninger. Finanstilsynet har i forbindelse med tilsynene ikke foretatt særskilte vurderinger av nivået på avsetningene, men vil følge opp dette fremover. Det vises til at Finanstilsynet i januar 2018 ba om tilleggsinformasjon fra alle livsforsikringsforetak.

Samlerapporten er basert på Finanstilsynets merknader (endelige rapporter) til foretakene og følger strukturen i disse. Samlerapporten dekker overordnede retningslinjer og prosesser, organisering og ansvarsforhold samt beregningen og valideringen av de tekniske avsetningene, herunder en oversikt over de viktigste tilbakemeldinger på foretakenes dokumentasjon, forutsetninger og beregningsmodeller.

Kontakt