Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Pålegg om stans av virksomhet - Kameo Aps

Nyhet

Pålegg om stans av virksomhet - Kameo Aps

Kameo Norwegian Branch, filial av det danske foretaket Kameo Aps, er registrert som låneformidler i Norge. Som følge av at Kameo Aps ikke har fulgt Finanstilsynets pålegg om å endre virksomheten i foretakets norske filial, slik at foretakets virksomhet blir i tråd med den virksomheten foretaket kan drive som registrert låneformidler, har Finanstilsynet pålagt foretaket å stanse virksomheten i Norge. 

Foretaket har søkt om å få utsatt iverksettelse av vedtaket og har den 16. mai 2018 påklaget vedtaket. Finanstilsynet har gitt utsatt iverksettelse frem til Finanstilsynet har hatt anledning til å gjennomgå klagen. Det er satt som vilkår at foretaket ikke formidler nye lån som ikke allerede er markedsført i Norge.