Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Oppsummering av undersøkelse om finansforetakenes etterlevelse av retningslinjene for forbrukslån

Nyhet

Oppsummering av undersøkelse om finansforetakenes etterlevelse av retningslinjene for forbrukslån

Finanstilsynet har undersøkt hvordan finansforetakene etterlever retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. Resultatene fra undersøkelsen viser at et stort flertall av foretakene til nå ikke har kommet langt nok i gjennomføringen av retningslinjene.  

Mange foretak som rapporterer avvik, begrunner dette med at andre foretak heller ikke følger retningslinjene. Dette er ikke en akseptabel begrunnelse. Foretakene er, uavhengig av hva andre foretak gjør, ansvarlig for egen virksomhet.

Finanstilsynet forventer at alle finansforetakene etterlever retningslinjene. Retningslinjene gir uttrykk for hva som er forsvarlig kredittvurdering og god forretningsskikk.

Oppfølging

Finanstilsynet vil blant annet følge opp resultatene fra undersøkelsen gjennom stedlige tilsyn og rapportering, og resultatene vil være en del av grunnlaget for risikovurderingen og fastsettelsen av kapitalkrav.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen omfattet alle banker og finansforetak som gir usikret kreditt til forbrukere. Foretakene skulle rapportere inn opplysninger om retningslinjene ble fulgt for alle søknader om usikret kreditt i fjerde kvartal 2017.

Fagkontakt