Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Oppdatert veileder om frysbestemmelsene

Nyhet

Oppdatert veileder om frysbestemmelsene

Utenriksdepartementet og Finanstilsynet har oppdatert veilederen om frysbestemmelsene. Veilederen ble publisert i juni 2016 og skal gjøre det enklere å forstå de finansielle sanksjonene som norske aktører må forholde seg til. 

Det er gjort noen mindre endringer og presiseringer, blant annet etter innspill fra brukerne av veilederen.

I tillegg til Utenriksdepartementet og Finanstilsynet, har Justis- og beredskapsdepartementet, Økokrim,  Politiets Sikkerhetstjeneste, Finans Norge, Nordea og DnB deltatt i arbeidet med frysveilederen.