Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Nye veiledningsdokumenter om etterlevelse av anti-hvitvaskingsforpliktelsene for verdipapir og livsforsikring

Nyhet

Nye veiledningsdokumenter om etterlevelse av anti-hvitvaskingsforpliktelsene for verdipapir og livsforsikring

Financial Action Task Force (FATF) har utgitt nye veiledningsdokumenter om etterlevelse av anti-hvitvaskingsforpliktelsene for verdipapir og livsforsikring.

Dokumentene gir veiledning til både tilsynsmyndigheter og rapporteringspliktige om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, og hvordan en kan implementere den risikobaserte tilnærmingen i henholdsvis verdipapirsektoren og livsforsikringssektoren. Veiledningsdokumentene er ikke bindende regelverk, men de gir uttrykk for norske og internasjonale forventninger på området.