Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Kapitalkrav for kjøper av misligholdte lån

Nyhet

Kapitalkrav for kjøper av misligholdte lån

Finanstilsynet ser at enkelte foretak bruker en risikovekt på 100 prosent for porteføljer av misligholdte lån.

Etter kapitalkravsforskriften § 5-11 (2) skal misligholdte engasjementer ha en risikovekt på 150 prosent med mindre engasjementet er skrevet ned med minst 20 prosent. Det er Finanstilsynets vurdering at foretak som kjøper porteføljer av misligholdte lån, skal benytte en risikovekt på 150 prosent inntil foretaket selv har gjennomført nedskrivning på sin kostpris med minst 20 prosent. Det vises i denne sammenheng til EBAs tolkning av bestemmelsen i Q&A 2017_3270.

Finanstilsynet vil følge opp at norske finansforetak legger dette til grunn i praktiseringen av kapitalreglene.

Finanstilsynet vil samtidig gjøre oppmerksom på at såkalte "forward flow avtaler" som innebærer at kjøper er forpliktet til å overta lån innenfor en fastsatt tidsperiode, skal behandles etter reglene om ikke-balanseførte poster i kapitalkravsforskriften § 6-1.