Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Høring om nye anbefalinger om tilsynssamarbeid for AML/CFT

Nyhet

Høring om nye anbefalinger om tilsynssamarbeid for AML/CFT

EUs finanstilsynsmyndigheter EBA, ESMA og EIOPA har utarbeidet utkast til anbefaling om tilsynssamarbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering. 

Utkast til anbefaling er nå sendt på høring av EBA, ESMA og EIOPA. Når anbefalingen er vedtatt, ventes det at de også vil følges i Norge.

Utkastet utgjør en del av finanstilsynsmyndighetenes bredere arbeid med å bidra til en felles tilnærming til arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering i EU/EØS.

Også berørte parter i Norge kan avgi høringsuttalelse innen fristen 8. februar 2019. Finanstilsynet mottar gjerne kopi av eventuelle høringsuttalelser fra norske aktører.