Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Finanstilsynet foreslår endringer i regelverket for identifisering av systemviktige finansforetak

Nyhet

Finanstilsynet foreslår endringer i regelverket for identifisering av systemviktige finansforetak

Etter gjeldende regelverk er DNB og Kommunalbanken identifisert som systemviktige foretak i Norge. De foreslåtte endringene vil medføre at flere banker skal anses som systemviktige og dermed pålegges et ekstra krav til kapital. 

Utviklingen i markedet for utlån til bedrifter og innføringen av krisehåndteringsdirektivet i norsk regelverk, kan tilsi at det er grunnlag for å revurdere kriteriene for identifikasjon av systemviktige foretak.

Regelverket inneholder i dag to kriterier for identifisering av systemviktige finansforetak: forvaltningskapital som andel av fastlands-BNP og andel av samlede utlån til publikum.

Finanstilsynet foreslår å inkludere et tredje kriterium, slik at foretak som ved utgangen av foregående år hadde utlånsandel til bedriftsmarkedet på minst 10 prosent i én eller flere regioner, også skal anses som systemviktige.

Forslag til forskriftsendring er i dag sendt Finansdepartementet. Dersom forslaget følges opp og gjennomføres, kan dette medføre at flere regionbanker omfattes av forskriftens kriterier for å bli ansett som systemviktige og dermed får et ekstra krav til ren kjernekapitaldekning på 2 prosentpoeng og et ekstra krav til uvektet kjernekapitalandel på 1 prosentpoeng.