Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Faktura for tilsynsavgift 2018

Nyhet

Faktura for tilsynsavgift 2018

Finanstilsynets utgifter fordeles på tilsynsenhetene som er under tilsyn. Statens innkrevingssentral (SI) sender på vegne av Finanstilsynet ut fakturaer for tilsynsavgift for 2018. Fakturaene sendes ut fortløpende for de ulike tilsynsenhetene fra 8. mai 2018.

Autoriserte regnskapsførere

Fakturaer til autoriserte regnskapsførere sendes ut 8. mai 2018 med forfall 28. mai 2018. De som har registrert seg for digital postkasse hos Digipost, blir varslet automatisk av Statens innkrevingssentral, og mottar faktura og brev i den digitale postkassen. De som ikke har registrert seg for Digipost, mottar faktura og informasjon som vanlig brev. 

Noterte foretak

Faktura for tilsynsavgift for noterte utstederforetak sendes ut 11. mai 2018. Brevet under blir sendt ut sammen med fakturaen fra Statens innkrevingssentral.

Andre tilsynsenheter

Faktura for tilsynsavgift for de andre tilsynsgruppene sendes ut 11. mai 2018. Brevet under blir sendt ut sammen med fakturaen fra Statens innkrevingssentral.

Mer informasjon om utlikning og tilsynsavgift

Lovhjemmel for tilsynsavgiften

Finanstilsynslovens §9 beskriver hvordan utlikningen av Finanstilsynets utgifter skal fordeles på institusjonene som er under tilsyn. Lovreglene er supplert med forskrift fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015, med endringer fastsatt 21. desember 2016 (utlikningsforskriften). 

Kontakt tilsynsavgift

Har du andre spørsmål om tilsynsavgiften, ta kontakt med Finanstilsynet på e-post:
okonomi@finanstilsynet.no

Kontakt faktura

Har du spørsmål om betaling av faktura, ta kontakt med Statens innkrevingssentral på e-post: firmapost@sismo.no