Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv ESMA - uttalelse om foretaks plikt til å informere kunder om konsekvenser av Brexit

Nyhet

ESMA - uttalelse om foretaks plikt til å informere kunder om konsekvenser av Brexit

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) minner foretak som yter investeringstjenester om deres plikt til å informere sine kunder om konsekvenser av Brexit for kundeforholdet og om eventuelle Brexit-relaterte tiltak foretaket har tatt eller vil ta.