Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Definisjon av misleghald

Nyhet

Definisjon av misleghald

Finanstilsynet foreslår ei endring i kapitalkravsregelverket som presiserer definisjonen av misleghald innafor rammer fastsett i EU. Etter det gjeldande regelverket skal eit engasjement sjåast på som misleghalde dersom eit krav er forfalle med meir enn 90 dagar og beløpet ikkje er uvesentleg. Presiseringa inneber at det blir fastsett ei øvre grense for beløp som kan sjåast på som uvesentlege. 

Forslaget er oversendt til Finansdepartementet.