Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Beredskap for brexit

Nyhet

Beredskap for brexit

EU-kommisjonen publiserte 19. desember 2018 et nytt notat om forberedelser til en "no deal" brexit.

I tråd med tidligere kommunikasjon har de nå truffet en midlertidig og betinget likeverdighetsbeslutning for Storbritannias regulering av sentrale motparter (CCPer) og for verdipapirregistre (CSDer). I tillegg har de vedtatt to delegerte forordninger, som i en midlertidig periode skal legge i rette for novasjon av visse typer (OTC) derivatkontrakter når kontrakten blir overført fra en motpart i Storbritannia til en motpart i EU27. 

ESMA har, på bakgrunn av likeverdighetsbeslutningen fra EU-kommisjonen, uttalt at de har som målsetning å anerkjenne britiske sentrale motparter i tide.

Finansdepartementet har lagt ut informasjon om beredskap på finansmarkedsområdet og oppfølging av Kommisjonsvedtakene.

Finansdepartementet har også vedtatt en midlertidig forskrift som gir foretak med hovedsete utenfor EØS, som 29. mars 2019 kunne drive investeringsaktiviteter i Norge basert på hjemlandsautorisasjon og –tilsyn etter EØS-avtalen, adgang til å fortsette å drive slike investeringsaktiviteter til profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter i Norge.