Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Beredskap for brexit – oppdatering fra EU-kommisjonen

Nyhet

Beredskap for brexit – oppdatering fra EU-kommisjonen

EU-kommisjonen publiserte 13. november et notat om forberedelser til en "no deal" brexit. Finansdepartementet har i dag også publisert informasjon om beredskap i Norge på finansmarkedsområdet for en eventuell "no deal". 

EU-Kommisjonen publiserte 13. november notatet Preparing for the withdrawal. Notatet omhandler flere politikkområder som kan bli rammet dersom Storbritannia trer ut av EU uten avtaler om overgangsordninger. Finansielle tjenester er omtalt i notatets del 5.

Finansdepartementet har i dag lagt ut informasjon om beredskap på finansmarkedsområdet for en eventuell "no deal".