Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Alpha Insurance A/S er erklært konkurs

Nyhet

Alpha Insurance A/S er erklært konkurs

Alpha Insurance A/S (Alpha) er et skadeforsikringsforetak hjemmehørende i Danmark og under tilsyn av det danske Finanstilsynet.

Finanstilsynet har tidligere informert om at Alpha har innført tegningsstopp.

Det fremgår av det danske Finanstilsynets hjemmeside at Alpha nå er erklært konkurs. Danske myndigheter anbefaler at alle kunder i Alpha så fort som mulig tegner ny forsikring i et annet forsikringsforetak. Danske myndigheter opplyser også at "Garantifonden for skadesforsikringsselskaber" dekker visse skader oppstått frem til 5. juni 2018.

Har du spørsmål om forsikringer tegnet i Alpha kan du kontakte forsikringsformidlingsforetaket som har distribuert forsikringene i Norge eller kontaktene som opplyst på de danske tilsynsmyndigheters nettsted, se lenker under.

Alphas norske filial (Alpha NUF) administreres av Insr Insurance Group ASA (Nemi Forsikring).

Kontakt