Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Alpha Insurance A/S har ikke lenger tillatelse til å inngå nye forsikringsavtaler, inkludert fornyelser.

Nyhet

Alpha Insurance A/S har ikke lenger tillatelse til å inngå nye forsikringsavtaler, inkludert fornyelser.

Alpha Insurance A/S (Alpha) er et skadeforsikringsforetak hjemmehørende i Danmark og under tilsyn av det danske Finanstilsynet.

Det fremgår av det danske Finanstilsynets hjemmeside at Alpha ikke lenger har tillatelse til å inngå nye forsikringsavtaler, inkludert fornyelser.

Alpha har på sitt nettsted informert om at foretaket har sluttet å tegne forsikringer, herunder å foreta fornyelser av eksisterende forsikringer.

Har du spørsmål om forsikringer tegnet i Alpha, kan du kontakte forsikringsforetaket eller det forsikringsformidlingsforetaket som har distribuert forsikringene.

Alphas norske filial (Alpha NUF) administreres av Nemi Forsikring AS, som nylig ble kjøpt av Insr Insurance Group ASA. Etter det Finanstilsynet er kjent med, er det i hovedsak tegnet yrkesskadeforsikring gjennom den norske filialen

Kontaktinformasjon til Nemi Forsikring AS

Les mer på Finanstilsynet Danmark sine nettsider

Kontakt