Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Finanstilsynet har tilbakekalt Pri Credit AS' inkassobevilling

Nyhet

Finanstilsynet har tilbakekalt Pri Credit AS' inkassobevilling

Vedtaket trådte i kraft 6. november 2017. 

Sikkerhetsstiller, Tryg Forsikring vil besørge at innbetalte midler til Pri Credit AS' klientkonto blir håndtert, samt at inkassoporteføljer blir tilbakeført til de respektive kravshavere/kreditorer. Alternativt – og i så fall i samråd med kreditorene – overføres porteføljene til et annet foretak med inkassobevilling, eller advokat, for videre behandling. Sikkerhetsstillers kontaktperson er advokat Rønnaug Ringstad, epost: ronnaug@advokatringstad.no.

Praktiske opplysninger til skyldnere

  • At inkassobevillingen til Pri Credit AS er tilbakekalt, har ingen konsekvenser for krav tilhørende de aktuelle oppdragsgiverne. Krav opphører ikke selv om inkassoforetaket som har hatt kravene til inndrivelse, ikke lenger kan drive inkassovirksomhet.
  • Krav Pri Credit AS har fremmet på vegne av kreditor, og som ikke er bestridt, kan betales på ordinær måte til Pri Credit AS’ klientkonto. Skyldner forhindrer da at det påløper ytterligere renter og fremtidige ytterligere salær på kravet. Finanstilsynet anbefaler å sørge for å ha tilstrekkelig dokumentasjon på at kravet er betalt.
  • Dersom krav Pri Credit AS har fremmet på vegne av kreditor bestrides, bør det rettes skriftlig henvendelse om dette til kravshaver/kreditor, for eksempel ved e-post. Man bør ta kopi av henvendelsen, slik at det kan dokumenteres at kravet er bestridt. Kravshaver, eller inkassoforetak/ advokat som eventuelt viderefører inndrivelsen av Pri Credit AS’ inkassoportefølje, må forholde seg til fremsatte innsigelser mot krav.
  • Øvrig forbrukerinformasjon om inkassovirksomhet er tilgjengelig på Finanstilsynets nettsider for forbrukerinformasjon.