Forside Nyhetsarkiv Fastsettelse av forskrift om visse rettigheter og plikter tilsvarende deler av MiFID II/MiFIR

Nyhet

Fastsettelse av forskrift om visse rettigheter og plikter tilsvarende deler av MiFID II/MiFIR

Finanstilsynet har i dag fastsatt forskrift om offentliggjøring av informasjon om ordrer og handler, verdipapirforetaks virksom­het som systematiske internaliserere, transaksjonsrapportering og virksomhet som godkjent offentliggjøringsordning. 

Forskriften innebærer at norske verdipapirforetak og handelsplasser underlegges mange av de samme krav til virksomheten knyttet til handelen i finansielle instrumenter som stilles i MiFID II/MiFIR, og som trer i kraft i EU 3. januar 2018. Forskriften trer i kraft 3. januar 2018.