Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Høring fra ESMA: Tredjestatsforetaks ytelse av investeringstjenester og -virksomhet i EU

Høring

Høring fra ESMA: Tredjestatsforetaks ytelse av investeringstjenester og -virksomhet i EU

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) har sendt på høring utkast til tekniske standarder om hvilken informasjon tredjestatsforetak skal gi i forbindelse med søknad om registrering hos ESMA og i forbindelse med den årlige rapporteringen til ESMA.

I desember 2019 fastsatte EU endringer i blant annet forordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR) artikkel 46 om adgangen for tredjestatsforetak til å yte investeringstjenester og drive investeringsvirksomhet i EU. Endringen i artikkel 46 innebærer at tredjestatsforetaket, i tillegg til å måtte søke om registrering hos ESMA, årlig skal rapportere ESMA om sin virksomhet i EU.

ESMAs utkast til ny teknisk standard gir utfyllende regler om informasjonen som skal gis i forbindelse med søknaden om registrering og i forbindelse med den årlige rapporteringen.

Reglene er omfattet av virkeområdet til EØS-avtalen, så vi forventer at reglene blir tatt inn i EØS-avtalen og fastsatt som forskrift i Norge. Det materielle innholdet i reglene er derfor relevant også for norske verdipapirforetak og andre berørte parter i Norge.

Høringsfristen er 31. mars 2020.

Les mer: