Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Høring fra EIOPA: Nivå 2-regler til forordning om et felles europeisk personlig pensjonsprodukt

Høring

Høring fra EIOPA: Nivå 2-regler til forordning om et felles europeisk personlig pensjonsprodukt

Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA) publiserte 2. desember 2019 sin høring om utkast til nivå 2-regler til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1238 om et felles europeisk personlig pensjonsprodukt (PEPP-forordningen).

Reglene antas å være EØS-relevante og vil bli innlemmet i EØS-avtalen. Nivå 2-reglene antas å ville bli gjennomført i norsk rett i forskrift.

Høringsfristen er 2. mars 2020.

Det vil vanligvis ikke bli gjennomført ny høring før nivå 2-regelverket gjennomføres i norsk rett.

Mer informasjon om høringen: