Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Høring fra EBA: Fastsettelse av valuta- og vareksponering utenfor handelsporteføljen

Høring

Høring fra EBA: Fastsettelse av valuta- og vareksponering utenfor handelsporteføljen

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har sendt en teknisk standard tilhørende det kommende reviderte kapitalkravsregelverket for markedsrisiko (FRTB) på høring.

Standarden omhandler fastsettelse av størrelsen på valuta- og råvareeksponeringen utenfor handelsporteføljen. Standarden gir også krav til hvordan eventuell ettertesting av slikt målt risiko og eksponering skal gjøres.

Den tekniske standarden er relevant for artikkel 325 (3) i CRR og vil være førende for rapporterte tall under den alternative standardmetoden for markedsrisiko og for det kommende reviderte kapitalkravet for markedsrisiko.

EBA arrangerer en åpen høring 11. februar 2020.

Høringsfristen er 10. april 2020.

Mer informasjon om høringen: