Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv ESMA-høring om transaksjonsregistre og rapportering til slike etter EMIR Refit

Høring

ESMA-høring om transaksjonsregistre og rapportering til slike etter EMIR Refit

ESMA har bedt om innspill til tekniske standarder etter forordning (EU) 2019/834 (EMIR Refit) om rapportering til transaksjonsregistre, prosedyrer for å avstemme og validere data, og tilgang til data for relevante myndigheter samt registrering av transaksjonsregistre. Høringsfristen er 19. juni 2020.

Høringsforslagene bygger på eksisterende regelverk og på erfaringene etter innføringen av EMIR i 2012. Det er særlig forhold knyttet til forbedring av datakvaliteten på innrapporterte data som adresseres.

Det antas at reglene blir tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i verdipapirforskriften.

Det bes om at Finanstilsynet informeres dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finanstilsynet bør være oppmerksom på. Det vil i utgangspunktet ikke gjennomføres ny høring når regelverket skal tas inn i norsk rett.

Finanstilsynet mottar gjerne kopi av høringssvar på post@finanstilsynet.no.

Høringsfristen er 19. juni 2020.

Les mer på ESMAs nettisder: