Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv ESMA-høring om clearingløsninger for pensjonsinnretninger etter EMIR

Høring

ESMA-høring om clearingløsninger for pensjonsinnretninger etter EMIR

ESMA har bedt om innspill til en rekke sider ved potensielle sentrale clearingløsninger for pensjonsinnretninger etter EMIR (forordning (EU) nr 648/2012 med senere endringer). Høringen er basert på ESMAs første rapport til Europakommisjonen hvor fremdriften i arbeidet med å finne clearingløsninger er beskrevet. Høringsfristen er 15. juni 2020.

ESMA har publisert en "første" rapport om clearingløsninger for pensjonsinnretinger som er lagt frem for Europakommisjonen. Rapporten er samtidig sendt på høring slik at ESMA kan få innspill som representerer bredden av synspunkter fra interessenter.

Det bes om at Finanstilsynet informeres dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finanstilsynet bør være oppmerksom på.

Finanstilsynet mottar gjerne kopi av høringssvar på post@finanstilsynet.no.

Høringsfristen er 15. juni 2020, og innspillene vil bli benyttet i ESMAs arbeid med en "andre" rapport til Europakommisjonen.

Høringsnotat er tilgjengelig på ESMAs nettsted: