Søk Søk
Forside Konsesjon Meldepliktig betalingstjenestevirksomhet

Konsesjon

Meldepliktig betalingstjenestevirksomhet

Informasjon om meldeplikt for betalingstjenestevirksomhet.

Foretak som har utstedt betalingsinstrument som nevnt i finansforetaksforskriften § 1-7 bokstav k,  som kun kan benyttes innenfor et begrenset nettverk av tjenestetilbydere eller til kjøp av et begrenset utvalg varer/ tjenester,  er unntatt konsesjonsplikt.

Foretaket er likevel meldepliktig dersom den samlede verdien av betalingstransaksjoner utført de siste 12 månedene overstiger et beløp i norske kroner tilsvarende 1 million euro, jf. finansforetaksforskriften § 1-8 første ledd. Meldingen skal beskrive hvilke tjenester som ytes, og hvilket av unntakene for begrenset virksomhet som benyttes.

Tilbydere av elektronisk kommunikasjonsnett eller elektronisk kommunikasjonstjeneste kan tilby og fakturere abonnenter for enkelte tilleggstjenester innenfor fastsatte beløpsgrenser uten å bli konsesjonspliktige. Dette gjelder fakturering for kjøp av digitalt innhold, stemmebaserte tjenester, billetter eller støtte av veldedighet dersom den enkelte betalingstransaksjonen ikke overskrider et beløp i norske kroner tilsvarende 50 euro og betalingstransaksjonenes samlede verdi ikke overskrider et beløp i norske kroner tilsvarende 300 euro per måned. Virksomheten er likevel meldepliktig etter finansforetaksforskriften § 1-8 annet ledd

Finanstilsynet vil registrere foretaket dersom vilkårene for unntak fra konsesjonsplikt er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at registrering ikke gir rett til å drive grensekryssende virksomhet.

Hvordan sende melding

Finanstilsynet har utarbeidet et eget skjema som kan benyttes for å inngi meldinger som nevnt over.

Melding sendes til Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo eller til post@finanstilsynet.no.

Mer informasjon om meldepliktig betalingstjenestevirksomhet