Søk Søk
Forside Konsesjon Gebyr ved søknad om konsesjon for betalingsforetak og e-pengeforetak

Gebyr ved søknad om konsesjon for betalingsforetak og e-pengeforetak

For søknad om tillatelse som betalingsforetak og e-pengeforetak skal det betales et gebyr pålydende kr 30.000, jf. forskrift av 18. desember 2015 § 9 om utlikning av utgifter ved tilsyn . 

Dette gjelder både for betalingsforetak med full konsesjon og begrenset tillatelse til å yte betalingstjenesten pengeoverføringer.

Innbetaling av avgift i forbindelse med søknad om konsesjon skal gjøres til følgende konto:

  • Betaling, Norge: DNB kontonummer 7694.05.09641
  • Betaling, utland: IBAN: NO4976940509641, BIC: DNBANOKK

Finanstilsynet vil ikke starte saksbehandlingen av søknaden før det er dokumentert og kontrollert at gebyr er innbetalt. Kvittering for innbetaling skal vedlegges søknaden.