Søk Søk
Forside Om Finanstilsynet Nasjonalt samarbeid

Nasjonalt samarbeid

Finanstilsynet legg vekt på god kommunikasjon og dialog med bransjane under tilsyn og har etablert faste kontaktmøte med bransjeorganisasjonane. 

I tillegg har Finanstilsynet kontaktmøte med samarbeidande organisasjonar og offentlege myndigheiter som:

  • Noregs Bank
  • Oslo Børs
  • Konkurransetilsynet
  • Datatilsynet
  • Statistisk sentralbyrå
  • ØKOKRIM
  • Forbrukarrådet 
  • Forbrukartilsynet

Finanstilsynet har òg regulære møte med Finansdepartementet, som er overordna myndigheit.

For å styrke kontakten til ulike fagmiljø, bransjar og marknader inviterer Finanstilsynet jamnleg eksterne foredragshaldarar til interne informasjonsmøte for å belyse aktuelle problemstillingar med tanke på tilsynsverksemda.

Meir informasjon om nasjonalt samarbeid