Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Rapportering for forsikringsforetak i forbindelse med årsregnskapet 2018

Rundskriv

Rapportering for forsikringsforetak i forbindelse med årsregnskapet 2018

Rundskrivet gjelder for:
Skadeforsikringsforetak
Livsforsikringsforetak


Kontaktpersoner i Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå:
Spørsmål til rapporteringen kan rettes til:

Finanstilsynet
Seksjon for analyse og rapportering
Hanne Husebø Hagen, e-post: hanne.husebo.hagen@finanstilsynet.no
Gunnar Almklov, e-post: gunnar.almklov@finanstilsynet.no
Tlf.: 22 93 98 00
Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo

Statistisk sentralbyrå
E-post: Kreditt250@ssb.no
Seksjon for finansmarkedsstatistikk
Kjell Hammer / Dag Gausdal
Tlf.: 21 09 45 00
Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo