Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Rapportering i samband med årsoppgjeret for 2018 og endringar i ORBOF-rapporteringa

Rundskriv

Rapportering i samband med årsoppgjeret for 2018 og endringar i ORBOF-rapporteringa

Rundskrivet gjeld for:
Bankar
Kredittføretak
Finansieringsføretak
Filialar (NUF) av utanlandske bankar,
kreditt- og finansieringsføretakSpørsmål kan rettast til den aktuelle verksemda ved kontaktpersonane under:

Finanstilsynet
Seksjon for analyse og rapportering
Gunnar Almklov / Kaia Solli
E-post: rapporteringF2@finanstilsynet.no
Tlf.: 22 93 98 00
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo


Statistisk sentralbyrå
Seksjon for finansmarknadsstatistikk
E-post: s290fifo@ssb.no
Tlf.: 21 09 00 00
Postboks 2633 St. Hanshaugen
0131 Oslo