Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Offentliggjøring av finansiell informasjon – kommisjonsforordninger og anbefalinger fra EBA

Rundskriv

Offentliggjøring av finansiell informasjon – kommisjonsforordninger og anbefalinger fra EBA

Rundskrivet gjelder for:
Banker
Finansieringsforetak
Kredittforetak
Holdingforetak i finanskonsern (som ikke er forsikringskonsern)

Kontakt