Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Rettleiing om shortsal av aksjar i samband med kapitalforhøgingar

Rundskriv

Rettleiing om shortsal av aksjar i samband med kapitalforhøgingar

Rundskrivet gjeld for:
Verdipapirføretak
Forvaltingsselskap for verdipapirfond
Forvaltarar av alternative investeringsfond (AIF)
Infrastrukturføretak
Investorar

Kontakt