Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Rapportering i samband med årsoppgjeret 2017 og ny ORBOF-rapportering frå januar 2018

Rundskriv

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2017 og ny ORBOF-rapportering frå januar 2018

Dette rundskrivet er opphevet

Dette rundskrivet er opphevet, og er ikke lenger gjeldende.

Rundskrivet gjeld for:
Bankar
Kredittføretak
Finansieringsføretak
Filialar (NUF) av utanlandske bankar,
kreditt- og finansieringsføretak

Spørsmål kan rettast til den aktuelle institusjonen ved kontaktpersonane under:

Finanstilsynet
Seksjon for analyse og rapportering
Gunnar Almklov / Kaia Solli
E-post: rapporteringF2@finanstilsynet.no
Tlf.: 22 93 98 00
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo

Statistisk sentralbyrå
Seksjon for finansielle føretak
E-post: s290fifo@ssb.no
Tlf.: 21 09 00 00
Postboks 8131 Dep
0033 Oslo