Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2017

Rundskriv

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2017

Dette rundskrivet er opphevet

Dette rundskrivet er opphevet, og er ikke lenger gjeldende.

Rundskrivet gjelder for:
PensjonskasserKontaktpersoner:
Spørsmål til rapporteringen kan rettes til:

Finanstilsynet
Seksjon for analyse og rapportering
Hanne Husebø Hagen, e-post: hhh@finanstilsynet.no
Gunnar Almklov, e-post: gua@finanstilsynet.no
Tlf. 22 93 98 00
Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo

Statistisk sentralbyrå
Seksjon for finansielle foretak
Kjell Hammer / Dag Gausdal
E-post: Kreditt250@ssb.no
Tlf. 21 09 45 00
Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo