Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Gjennomføring av EMIR

Rundskriv

Gjennomføring av EMIR

Rundskrivet gjelder for:
Banker
Holdingselskaper
Finansieringsforetak
Kredittforetak
Forsikringsforetak
Forvaltningsselskaper for verdipapirfond
Verdipapirforetak
Infrastrukturforetak
Noterte foretak
Revisorer
Revisjonsselskaper
Foretak som handler i derivater

Kontakt