Forside Nyhetsarkiv Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Rundskriv

Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Rundskrivet gjelder for:
Banker
Finansieringsforetak
Filialer av utenlandske finansforetak

Kontakt