Forside Nyhetsarkiv Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Rundskriv

Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Dette rundskrivet er opphevet

Dette rundskrivet er opphevet, og er ikke lenger gjeldende. Rundskrivet er erstattet av: Krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån

Rundskrivet gjelder for:
Banker
Finansieringsforetak
Filialer av utenlandske finansforetak

Kontakt