Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Eksterne kredittvurderinger og risikoklasser

Rundskriv

Eksterne kredittvurderinger og risikoklasser

Rundskrivet gjelder for:

Banker
Kredittforetak
Finansieringsforetak
Holdingforetak
Verdipapirforetak
Forvaltningsselskap for verdipapirfond og 
forvaltere av alternative investeringsfond 
som har tillatelse til å drive aktiv forvaltning
Forsikringsforetak
Pensjonskasser

Kontakt

  • Forsikringsforetak, pensjonskasser og holdingforetak i forsikringskonsern
  • Jan Hagen
  • Tlf: 22 93 98 62