Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Endringer i modeller for beregning av kapitalkrav

Rundskriv

Endringer i modeller for beregning av kapitalkrav

Rundskrivet gjelder for:

Forretningsbanker
Sparebanker
Holdingselskaper i finanskonsern
Finansieringsforetak

Kontakt