Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Avstemming av klientmidler

Rundskriv

Avstemming av klientmidler

Rundskrivet gjelder for:

Forsikringsformidlere
Forvaltningsselskap for verdipapirfond
Verdipapirforetak
Fremmedinkassoforetak
Filialer av utenlandske fremmedinkassoforetak
E-pengeforetak
Betalingsforetak

Dette rundskrivet erstatter rundskriv 23/2011 og 34/1997.Kontakt

  • Verdipapirforetak og forvaltningsselskap
  • Anders Overgård Hauglund
  • Tlf: 22 93 99 87