Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Uttalelse fra ESMA om frist for gjennomføring av ekstern revisjon etter referanseverdiforordningen

Nyhet

Uttalelse fra ESMA om frist for gjennomføring av ekstern revisjon etter referanseverdiforordningen

Den europeiske verdipapir- og marketstilsynsmyndigheten ESMA har uttalt seg om fristen administratorer av rentereferanseverdier og bidragsytere til en rentereferanseverdi har til å gjennomføre ekstern revisjon av oppfyllelse av forpliktelsene etter referanseverdiforordningen mv. Fristen gjelder bare for rentereferanseverdier, ifølge punkt 4 og 12 i vedlegg I til forordningen. Finanstilsynet har sluttet seg til uttalelsen.

Administratorer av en rentereferanseverdi og bidragsytere til en rentereferanseverdi skal gjennomføre den eksterne revisjonen første gang innen seks måneder etter at administrator har introdusert atferdsreglene for bidragsytere, jf. referanseverdiforordningen artikkel 15. For administratorer skal revisjonen omfatte overholdelse av metodologien som er fastsatt i samsvar med forordningens artikkel 12, og selve forordningen. For bidragsytere til en referanseverdi skal revisjonen omfatte overholdelse av atferdsreglene og selve forordningen.

Under henvisning til covid-19-utbruddet uttrykker ESMA en forventning om at de nasjonale tilsynsmyndighetene ikke prioriterer tiltak overfor administratorer og bidragsytere under tilsyn når det gjelder fristen for å oppfylle revisjonsplikten hvis oppfyllelsen skjer innen 30. september 2020.

Mer informasjon om ESMA-uttalelsen: