Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Økning i ikke-profesjonelles aktivitet på verdipapirmarkedet under koronapandemien

Nyhet

Økning i ikke-profesjonelles aktivitet på verdipapirmarkedet under koronapandemien

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten ESMA har avgitt uttalelse knyttet til en observert økning i ikke-profesjonelles aktivitet på verdipapirmarkedet under koronapandemien.

I lys av høy markedsvolatilitet og økning i markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko under koronapandemien minner ESMA verdipapirforetakene om deres plikt til å opptre ærlig, redelig og profesjonelt og i tråd med kundenes beste interesse.

Mer informasjon: