Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Koronaviruset: Revisors utfordringer – informasjon fra CEAOB

Nyhet

Koronaviruset: Revisors utfordringer – informasjon fra CEAOB

Utbruddet av koronaviruset (COVID-19) har en global og betydelig effekt på virksomheter, som også er av betydning for deres valgte revisor. Revisor er fortsatt forpliktet til å etterleve kravene som følger av gjeldende lovgivning, herunder god revisjonsskikk og revisjonsstandardene.

Finanstilsynet påpeker visse utfordringer som revisorer kan møte som følge av koronaviruset, og som kan ha en negativ innvirkning på revisjonskvaliteten. Det vises til informasjon fra Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB), og gjøres særlig oppmerksom på at rapporteringsplikten etter finanstilsynsloven § 3a kan bli aktuell.

Det vises videre til midlertidige forskrifter fra Nærings- og fiskeridepartementet om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeloven og allmennaksjeloven, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven. Det følger blant annet  at revisor kan kreve å få delta i møter via telefon eller video uten fysisk tilstedeværelse:

Finanstilsynet viser for øvrig til Nærings- og fiskeridepartementets anmodning om å avholde møter ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.