Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Konsesjonsregisteret endrer navn til Finanstilsynets virksomhetsregister

Nyhet

Konsesjonsregisteret endrer navn til Finanstilsynets virksomhetsregister

Det nye navnet dekker på en bedre måte innholdet i virksomhetsregisteret. Innholdet i registeret er ikke endret.

Hva inneholder Finanstilsynets virksomhetsregister?

I Finanstilsynets virksomhetsregister finner du foretak og personer med tillatelse fra Finanstilsynet til å tilby finansielle tjenester. Dette er foretak og personer som Finanstilsynet fører tilsyn med. Registeret inneholder også foretak og personer som kun er registrert hos Finanstilsynet.

Hva er forskjellen på å ha en konsesjon og å være registrert?

For å kunne tilby finansielle tjenester i Norge, er det krav om at du må ha en tillatelse (konsesjon) fra myndighetene. Foretak og personer som har fått konsesjon, har vært gjennom behandling og godkjenning i Finanstilsynet eller Finansdepartementet.

Enkelte regelverk krever kun at foretaket eller person er registrert hos Finanstilsynet uten at det er krav om konsesjon. Disse foretakene og personene er også registrert i Finanstilsynets virksomhetsregister. Dette gjelder blant annet:

  • låneformidlere
  • agenter tilknyttet verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond
  • tilbydere av vekslingstjenester mellom virtuell valuta og offisiell valuta, samt oppbevaringstjenester for virtuell valuta
  • foretak i EØS-området som har konsesjon fra sitt hjemlands finanstilsynsmyndighet, og som har meldt fra til Finanstilsynet at de vil tilby finansielle tjenester i Norge