Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Kapitalkrav for engasjementer omfattet av statlig garantiordning

Nyhet

Kapitalkrav for engasjementer omfattet av statlig garantiordning

Finanstilsynet presiserer hvordan kapitalkravet skal beregnes for engasjement som omfattes av den statlige garantiordningen.

Finansdepartementet har fastsatt forskrift til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter (forskrift 27. mars 2020 nr. 490, garantiordningsforskriften). Lån som omfattes av ordningen, vil bli delvis garantert av den norske stat. Garantien oppfyller kravene for garanti etter kapitalkravsforordningen og dekker 90 prosent av eventuelle tap ved lånene, jf. CRR/CRD IV-forskriften § 2, forordning 575/2013 artikkel 213-215 og garantiordningsforskriftens § 8.

For banker som rapporterer etter standardmetoden, kan garantien tas hensyn til ved at risikovekten settes til 0,1 multiplisert med risikovekten til et tilsvarende engasjement uten denne garantien.

For banker som rapporterer etter IRB-metoden, kan garantien tas hensyn til ved at engasjementets beregnede LGD multipliseres med 0,1. LGD skal beregnes som for et usikret engasjement. For validering av LGD-nivået i porteføljene kan disse engasjementene behandles som en separat portefølje slik at LGD-nivået for andre engasjementer ikke direkte påvirkes av engasjement under garantiordningen.

For IRB-banker forventer Finanstilsynet at engasjementene som omfattes av ordningen, i hovedsak kan vurderes i bankenes godkjente kredittmodeller. Dersom banken vurderer at engasjementene ikke kan vurderes med eksisterende modeller, kan banken søke om tillatelse til å rapportere engasjementene etter standardmetoden, jf CRR 150 1.c). Banker som søker unntak bør begrunne dette og redegjøre for innvilgning og oppfølgingen av slike lån.